AC Milan Slovenija - Registracija

Pozdravljeni na forumu AC Milan Slovenija,
če želite postati uporabnik foruma, se morate strinajti s spodnjimi pravili, ki veljajo na forumu:

1. ČLEN: SPLOŠNE PREPOVEDI FORUMA
1. Prepovedano je spodbujati k verski, spolni, kakršnikoli vrsti nasilja, politični prepričanosti, diskriminaciji ali drugih primerih neenakopravnosti.
2. Prepovedano je odpiranje tem, katerih namen se je pogovarjati o stvareh, dejavnosti katere niso dovoljene z zakonom Republike Slovenije.
3. Prepovedano je izzivanje oz. žaljenje uporabnikov foruma zaradi verske prepričanosti, spola, barvi polti, politične prepričanosti.
4. Prepovedano je vsakršno oglaševanje drugih spletni strani, forumov, društev in drugih organizacij.
5. Prepovedano je objavljati prispevke v povezavi z piratskimi zadevami (trackerji, cracki ipd.).
6. Prepovedano je kakršnokoli žaljenje na račun foruma in uporabnikov.

2. ČLEN: PREPOVEDI V OKVIRU FORUMA
1. Prepovedano je vsako pretirano uporabljanje velikih črk in smeškov.
2. Prepovedana je pretirana uporaba kletvic (večina kletvic je cenzurirana).
3. Prepovedano je povpraševanje po drugih storitvah ki se ne tičejo foruma (npr. iskanje računalniških in spletnih aplikacij ipd.).
4. Prepovedano je kakršnakoli objava pornografskih ali drugih žaljivih dokumentov in multimedijskega gradiva (slike, videoposnetki).
5. Prepovedano je pisanje po nepotrebnem in dvojno objavljanje sporočil.
6. Prepovedano je dvojno ali več številčno imetje uporabniškega računa.
7. Prepovedano je povpraševanje po zvišanju stopnje v naziv moderatorja.

3. ČLEN: DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
1. Izpolnjevanje vseh zgoraj naštetih splošnih prepovedi in prepovedi v okviru foruma.
2. Objava kopiranega besedila, multimedijskega gradiva, mora imeti napisan določen vir.
3. Objava kopiranega besedila, multimedijskega gradiva, ki je v tujem jeziku, mora biti obvezno povzeto v slovenščino.
4. Spoštovanje ostalih uporabnikov foruma.
5. Uporabnik, ki odpre temo, jo naslovi izključno z malimi črkami.
6. Uporabnik je dolžan, da čim bolj argumentirano odgovori na zastavljeno vprašanje.
7. Svoje prepričanje in prepričevanje ostalih uporabnikov foruma mora podpreti z konkretnimi argumenti.
8. Da morebitne kršitve prepovedi sporoči moderatorju ali administratorju, ki bo v čim krajšem času ustrezno ukrepal.

4. ČLEN: PRAVICE UPORABNIKOV
1. Uporabnik ima pravico, da izrazi svoje mnenje, pod pogojem, da ne krši zgoraj naštetih prepovedi in dolžnosti.
2. Uporabnik ima pravico do zasebnosti in varovanja lastnih podatkov, v kolikor to želijo (npr. ime, priimek).
3. Uporabnik ima pravico, da sam opozori uporabnika, če ta krši prepovedi in dolžnosti.

5. ČLEN: SANKCIJE
1. V primeru, da uporabnik krši splošne prepovedi, dobi prepoved obiskovanja foruma.
2. V primeru, da uporabnik krši prepovedi v okviru foruma in dolžnosti, se mu po oceni moderatorja/administratorja lahko izreče opozorilo.
3. Ko se uporabniku izrečejo 2 opozorila, dobi enotedensko prepoved obiskovanja foruma.
4. Če je uporabnik dobil več kot 2 enotedenske prepovedi, dobi prepoved obiskovanja foruma.

6. ČLEN: NAGRADE
1. Uporabnik je nagrajen v primeru, da vestno spoštuje in upošteva vsa pravila foruma, njihove prepovedi in dolžnosti. Uporabnik napreduje v status moderatorja . Tak uporabnik si zasluži vso spoštovanje drugih uporabnikov in jim je lahko v zgled. S tem uporabnik, po posvetu z ostalimi člani, napreduje v moderatorja.
2. Nagrada ne more biti podeljena v takšni obliki, če ni potreb po novih moderatorjih.

7. ČLEN: MODERATORJI
1. Moderatorji so tako, kot vsi ostali, uporabniki foruma. Moderator skrbi, da bo forum čim bolj pregleden. To pomeni, da spremlja pogovore v temah in morebitne uporabnike, ki kršijo pravila foruma, opozori oz. ustrezno kaznuje. Moderator lahko podeli kazen uporabniku, ki pravila krši. Lahko tudi ureja uporabnikovo poslano sporočilo, v kolikor je storjena kršitev v okviru prepovedi foruma oz. dolžnosti uporabnika in ga ob tem tudi opozori. Moderator ima pristojnost, da ureja in zaklepa teme, v kolikor je potrebno tudi izbriše in arhivira. Na splošno pa naj bi moderatorji preprečevali ostalim uporabnikom, da ne zaidejo izven teme ali pišejo žaljiva in neprimerna sporočila.
2. Moderatorju se naziv lahko odvzame v kolikor ne dela v korist in dobro našega foruma. O tej odločitvi odloča izključno administratorji foruma po morebitnem posvetu z ostalimi moderatorji.

8. ČLEN: NAVODILA
1. Preden začnete pisati prispevke si poglejte nekaj navodil, ki vam bodo lahko koristila.

9. ČLEN: SPREMEMBA UPORABNIŠKEGA IMENA
1. Uporabniških imen se načeloma ne spreminja in uporabnik tudi nima te možnosti. Spremembo lahko uporabnik zahteva pri moderatorju oz. administratorju.

V kolikor pravil, njenih prepovedi in dolžnosti, ki ste jih pravkar prebrali, nočete spoštovati, lahko mirne volje zapustite forum.

Administratorji foruma in moderatorji nismo odgovorni za morebitna škodljiva, zlonamerna sporočila, ki bi lahko užalila vaše interese oz. vaše prepričanje!
V primeru teh sporočil bomo v najhitrejšem času ustrezno posredovali!

 
cron